Logo Taft

Winkeltas

Gratis verzending vanaf 50 Euro *Gratis verzending vanaf 50 Euro *

Privacyverklaring

Privacyverklaring en toestemming voor gegevensgebruik op www.taft.nl

bijgewerkt op 30 april 2018

Taft New Dimension BV
Slotwerweg 303D
1171 VC Badhoevedorp
info@taft.nl
KVK : 63240831
BTW : NL8551.51.353.B.01

Privacybeleid

Privacy is een kwestie van vertrouwen, wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeren wij u over de registratie en het gebruik van uw gegevens in het kader van websitebezoeken en eventuele bestellingen. Voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het commerciële gebruik van gegevens (nieuwsbrief, aanbiedingen van derden, enz.) of voor andere vormen van gegevensgebruik, vindt u in het tweede deel nadere informatie over de reikwijdte hiervan en de bezwaarmogelijkheden. U kunt onze online winkel bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij u met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren).

Taft Shoes verkoopt accessoires, fournituren en schoenen voor dames, heren en kinderen. Via onze app, webshop en winkels verkopen wij ons assortiment. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om o.a. betalingen te kunnen verwerken of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
- wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch020 - 6593444
 Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur
E-mailVia het contactformulier op onze website
Via de AppChatfunctie (Medio Juni 2018)
 Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur
PostTaft Shoes, Klantenservice
 Sloterweg 303D, 1171 VC Badhoevedorp

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

1.1 Gegevensregistratie en gebruik

a. Bestelling: Uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen (uw gegevens blijven opgeslagen totdat u zelf uw gegevens verwijderd of het aan ons vraagt om u uit ons bestand te verwijderen) en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, webshopbouwer, kassaleverancier, nieuwsbriefsleverancier, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e‑mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging. Als wij uw geboortedatum hebben gebruiken wij deze alleen voor uw verjaardag.

b. Klantlogin: Uw concrete bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van ons echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede uw adresgegevens, bonuspunten inzien en de nieuwsbrief beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen. Via Mijn account kunt u uw account opheffen.

c. Reclamedoeleinden: Wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e‑mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

e. Markt- en klanttevredenheidsonderzoek: Uw gegevens kunnen tevensgebruikt worden voor ons markt- en klanttevredenheidsonderzoek. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze data anoniem en voor statistische doeleinden van de onderneming Taft New Dimension B.V. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Graag attenderen wij u er ook op dat uw antwoorden niet aan derde verspreid worden of openbaar worden gemaakt. De invoer van uw e-mailadres is uitsluitend nodig wanneer u aan een winactie deelneemt. Wij zullen uw antwoorden nooit samen met uw e-mailadres opslaan.

Gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruik van onze app, diensten en webshop laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze webshop en app jij kiest te gebruiken.

2. Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze webshop en app gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- naam
- e-mailadres
- geboortedatum
- gebruikersnaam
- gegevens over uw aankopen
- geslacht
- informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
- inloggegevens
- interesses
- klantnummer
- naam
- NAW-gegevens
- gegevens over uw membership van Taft Friends
- technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
- telefoonnummer

3. Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
- om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze webshop en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de webshop en app.
- om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
- om uw inschrijving voor ons membership, shoebook, het Taft panel of overige diensten te verwerken (medio Juni 2018).
- om u te informeren welke artikelen u op dit moment hebt gekocht en in welke maat, merk en kleur.
- om uw bonuspunten te registreren en te verwerken.
- om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
- om uw gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze webshop en app van Taft Shoes.
- om uw gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.
- om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
- om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
- om onze webshop en app te verbeteren.

4. Verstrekking aan derden
Wij geven de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door uw bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van de betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen. De gegevens worden verwerkt in ons kassasysteem die een koppeling heeft met onze webshop. De gegevens van de app worden verwerkt via Amazon.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

5. Profilering en cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten via:
- www.taft.nl
- de winkel
- app (medio Juni 2018)
- derden zoals via social media, coupons via o.a. restaurants

Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content aanbieden, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

6. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

7. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

8. Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig om artikelen te kunnen bestellen op onze webshop en app.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u een account hebt kunu u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Taft Shoes via de volgende gegevens:

Telefonisch020 - 6593444
 Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur
E-mailVia het contactformulier op onze website
Via de AppChatfunctie (Medio Juni 2018)
 Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur
PostTaft Shoes, Klantenservice
 Sloterweg 303D, 1171 VC Badhoevedorp

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID app voor gebruiken.

11. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 30 april 2018.

Lees meer:
- Cookiebeleid
- Algemene voorwaarden

Cookies bij Taft.nl.

Met cookies en technieken die daarop lijken helpen we je beter en persoonlijker. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. We laten je graag nuttige advertenties zien. Daarom gebruiken we technologie om je gedrag binnen en buiten onze website te volgen. Dat doen we op een anonieme manier. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Wil je zelf bepalen welke cookies er geplaatst worden klik dan hier.
Noodzakelijke cookies
Persoonljke cookies
Analytische cookies
Marketing cookies
Logo